حضور دانشجویان و اعضای هیئت علمی رشته ی معماری و عمران در جلسه بازدید از پروژه  مسکن ملی که با روش قالب تونلی برگزار گردید. در این بازدید اساتید و دانشجویان در خصوص شیوه های روش قالب تونلی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

Template Design:Dima Group