تماس با ما

شماره تماس بخش های دانشگاه

معاونت آموزشیمعاونت آموزشی
شماره تماس : ۰۸۴۳۲۲۰۱۴۰۸
اتاق اساتیداتاق اساتید
شماره تماس : ۰۸۴۳۲۲۰۱۴۰۵
آموزشآموزش
شماره تماس : ۰۸۴۳۲۲۰۱۴۱۱
شهریهشهریه
شماره تماس : ۰۸۴۳۲۲۰۱۴۱۶
حراستحراست
شماره تماس : ۰۸۴۳۲۲۰۱۴۱۷
Template Design:Dima Group