چشم انداز

(سازمان بدون استراتژی همانند کشتی بدون سکان است )

چشم انداز :

شناخته شدن به عنوان جامع ترین دانشگاه غیرانتفاعی غرب کشور

پردیس دانشگاهی باختر بعنوان مرکز دانشگاهی برجسته در غرب کشور که شهرت و اعتبار خودرا مدیون صداقت ، تلاش و پشتکار  در فعالیتهای آکادمیک علمی ، صحت در کار و فعالیتهای نوآورانه و مشارکت در ارائه خدمات  آموزشی می داند برآن است تا با برنامه ریزی پویا وطراحی سیستمی برای مدیریت کردن درست منابع و رعایت اصول مدنی و مهربانی با دیگران در جهت  شناخته شدن بعنوان دانشگاه غیر انتفاعی  متمدن اسلامی  تلاش نماید و برای تحقق این چشم انداز موفقیتها و عملکرد مطلوب دانشجویان و اساتید و کارکنان موثر می باشد .

ماموریت :

ماموریت اصلی دانشگاه گسترش  علم و آگاهی ، تربیت نیروی کارآمد و متعهد ، ایجاد فضای آموزشی با تجهیزات روز دنیا و بالابردن کیفیت زندگی دانشگاهی است  که با تکیه برفناوری های نوین آموزشی و نیروی انسانی توانمند و خلاق  سعی در خشنودی ذینفعان خود داریم  و از آنجا که تنها منبع درآمد دانشگاه شهریه دانشجویان است در مسیری حرکت خواهیم نمود که ضمن ایجاد منابع جدید درآمدی،تمام درآمد دانشگاه صرف توسعه امورآموزشی، ، دانشجویی، فرهنگی و سایر امور مرتبط به دانشگاه گردد.

ورود کاربران

 

ورود کاربران