تاریخچه

مؤسسه آموزش عالی باختر ایلام مؤسسه ای  غیر دولتی و غیر انتفاعی  است که باستناد مفاد قانون برنامه سوم جمهوری اسلامی و در پی درخواست مورخ 1382/10/4 جمعي از استادان دانشگاهها و متخصصان استان ایلام براساس مجوز شماره 3545/22 مورخ 1384/5/10 وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری با هدف افزایش ظرفیت دانشجویی و ارتقاء سطح فرهنگ و دانش مردم منطقه تأسیس و در مهر ماه سال 1384 با پذیرش دانشجو در دو رشته مدیریت بازرگانی و حسابداری رسماً کار خود را آغاز نموده است .پذیرش دانشجویان در این مؤسسه  همچون دانشگاههای سراسر کشور از طریق سازمان سنجش آموزش کشور بصورت کنکور سراسری می باشد ودر حال حاضر دارای 42رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی پیوسته فنی  ،کاردانی ناپیوسته ،کارشناسی پيوسته ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد  می باشد و برطبق برنامه جامع ده ساله ساختار تشکیلاتی آن به طرف کامل شدن در راستای ساختار دانشگاهی در قالب چهار دانشکده و بیش از 15 گروه آموزشی  پیش خواهد رفت . تحصیلات تکمیلی نیز با توجه به دایر شدن 12 رشته در مقطع کارشناسی ارشد در حال توسعه می باشد . اعضاي هيات علمي موسسه هم با توجه به تعداد دانشجويان و ظرفيتهاي موجود در حد قابل توجهي در حالي افزايش مي باشد .

ورود کاربران

 

ورود کاربران