راهنمای انتخاب واحد ترم مهر 1398 کلیه ی گروه ها

 

 

 رشته های مدیریت و حسابداری

کاردانی و کارشناسی

کارشناسی ارشد

............................................................................................................................................................................................

رشته های علوم قرآن و حدیث، تفسیر قرآن، کامپیوتر، معماری، عمران، روانشناسی، آموزش ابتدایی، حقوق

کاردانی و کارشناسی

کارشناسی ارشد

 

 

ورود کاربران

 

ورود کاربران