انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد سال 1398 دانشگاه باختر

پردیس دانشگاهی باختر جهت پذیرش در مهرماه سال 1398 در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های زیر دانشجو می پذیرد:

رديف

رشته ها

كد رشته

1

آموزش و پرورش ابتدايي

13140

2

مهندسي كامپيوتر-نرم افزار

23240

3

مهندسي عمران-سازه

21641

4

مهندسي معماري

25836

5

مديريت بازرگاني-بين المللي

15134

6

مديريت صنعتي-كيفيت و بهره وري

15597

7

حسابداري

14577

8

روانشناسي تربيتي

14464

9

بر نامه ريزي گردشگري

12038

10

مديريت جهانگردي-برنامه ريزي توسعه

13536

11

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

10633

12

تفسیر و علوم قرآن

12474

13

علوم قرآن و حديث

12278

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 08432201405 -08432201411-0843221401 تماس حاصل فرمائید

ورود کاربران

 

ورود کاربران