اطلاعیه نیمسال تابستان

به اطلاع دانشجویان کلیه ی دانشگاه ها می رساند:

پردیس دانشگاهی باختر ایلام در نظر دارد نیمسال تابستان سال 98 را برای کلیه ی دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی برگزار نماید.

در صورت تمایل جهت ثبت نام اولیه از تاریخ 98/04/01 لغایت 98/04/06 به صورت حضوری به دانشگاه مراجعه نمایند. لازم به ذکر است برگزاری کلاس ها منوط به حد

نصاب رسیدن کلاس ها می باشد.

معاونت آموزشی

ورود کاربران

 

ورود کاربران