اطلاعیه ی برگزاری جشن دانش آموختگی

اطلاعیه ی برگزاری جشن دانش آموختگی::ازکلیه ی دانشجویان فارغ التحصیل درترم جاری و فارغ التحصیلان سالهای گذشته که موفق به شرکت در جشن دانش آموختگی نگردیده اند دعوت می شود جهت ثبت نام به واحد آموزش دانشگاه مراجعه فرمایند.

ورود کاربران

 

ورود کاربران