اطلاعیه ی برگزاری جشن دانش آموختگی

اطلاعیه ی برگزاری جشن دانش آموختگی::ازکلیه ی دانشجویان فارغ التحصیل درترم جاری و فارغ التحصیلان سالهای گذشته که موفق به شرکت در جشن دانش آموختگی نگردیده اند دعوت می شود جهت ثبت نام به واحد آموزش موسسه آموزش عالی باختر ایلام مراجعه فرمایند.

ورود کاربران

 

ورود کاربران