اطلاعیه پرداخت شهریه

قابل توجه دانشجویان محترم

با توجه به شروع  فصل امتحانات پایان ترم تحصیلی به اطلاع می رساند   مجوز شرکت  در امتحانات  مجازی پایان ترم و  اجازه ثبت و مشاهده نمرات امتحانی منوط به تسویه حساب شهریه ثابت و متغیر می باشد.درصورت عدم تسویه اجازه حضور در امتحانات داده نمی شود. و مسئولیت هر گونه عواقب احتمالی بر عهده دانشجو می باشد. مقتضی است که هرچه سریعتر  نسبت به پرداخت بدهی شهریه خود اقدام نمایید.

 

 

 

ورود کاربران

 

ورود کاربران