فرصت استثنایی جهت پرداخت شهریه

به اطلاع دانشجویان بدهکار می رساند با توجه به تمدید ثبت نام وام شهریه نیمسال دوم ۰۰/۹۹ تا تاریخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۰ متقاضیان جهت دریافت وام شهریه به سایت صندوق رفاه دانشجویان به آدرس(www.swf.ir) در قسمت پرتال دانشجویی مراجعه نموده و درخواست وام نمایند. در ضمن دانشجویانی که در لیست کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند می توانند بدون ضامن از مزایای این وام تا تاریخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۰ استفاده نمایند.

ورود کاربران

 

ورود کاربران