عکس اقای احسان الفتی از دانشجویان دانشگاه برگزیده جشنواره کشوری عکس شد.

با اعلام نتائج داوری یازدهمین دوره جشنواره رشد، عکس احسان الفتی از از دانشجویان دانشگاه باختر، برگزیده جشنواره کشوری عکس جشنواره رشد گردید.

   به گزارش روابط عمومی دانشگاه باختر، یازدهمین دوره جشنواره عکس رشد در سه گروه سنی فرهنگیان، دانش آموزی و آزاد با داوری آثار در دیماه امسال انجام گرفت و « احسان الفتی » دانشجویان دانشگاه  در بخش « سبک زندگی فرهنگیان شاغل و بازنشسته/ فرهنگیان » و با ارائه یک اثر باعنوان « بازار قدیم تبریز» برگزیده عکس برتر جشنواره شد.

ورود کاربران

 

ورود کاربران