اطلاعیه ی ثبت نام جهت دریافت وام صندوق رفاه دانشجویی

دانشجویان گرامی جهت استفاده از تسهیلات صندوف رفاه دانشجویی در قالب وام از تاریخ پانزدهم مهرماه به سایت صندوق رفاه دانشجویی مراجعه و عملیات ثبت نام را انجام دهید.

سایت صندوق رفاه

 

ورود کاربران

 

ورود کاربران