اطلاعیه مهم صدور مدرک تحصیلی

به اطلاع دانشجویان فارغ التحصیل می رساند با توجه به تغییرات ساختاری در صدور دانشنامه توسط وزارت علوم و نیاز به ثبت مشخصات و مدارک و سایر مراحل فارغ التحصیلی در سامانه سجاد و دریافت بارکد تاییده از سامانه سجاد تا اطلاع ثانوی صدور مدرک تحصیلی امکان پذیر نمی باشد. بدیهی است پیگیری های لازم درخصوص ایجاد بستر جدید در دست اقدام بوده و در اسرع وقت اطلاع رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت.

20:10:52

ورود کاربران

 

ورود کاربران