اطلاعیه ی تغییر تاریخ امتحانات نیمسال اول 1397

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جهت مشاهده ی تاریخ آزمون های پایـــان ترم خـــــود به تاییده ی انتخاب واحد

و یا کارت ورود جلسه مراجعه فرمائید. بدیهی است مسئولیت عدم دقت در تاریخ آزمون به عهده ی  دانشجو می باشد.

ورود کاربران

 

ورود کاربران